Josep Clotet

Newsflash

“Lleida Liquid Galaxy” un projecte pioner desenvolupat amb la col·laboració entre empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
Més informació

Transformació tecnològica i competitivitat: el Parc de Gardeny PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Administrator   
Divendres, 16 de Març de 2012 08:32

La concurrència de diversos factors com el nou ordre financer globalitzat –de difícil regulació i control per part dels estats–, els nous països en expansió industrial, la demanda energètica i la volatilitat del seu cost i l’escassetat d’altres matèries primeres caracteritzen l’actual canvi de cicle. Un canvi que es produeix en l’escenari global i que, lògicament, ha conformat una situació de crisi globalitzada.

L’economia s’ha fonamentat històricament a Espanya en la construcció, el turisme i els serveis. Activitats totes elles de poc valor afegit, baixa component tecnològica i d’eficiència energètica i alt consum. Per tant, com es demostra, l’afectació d’aquest nou escenari mundial pot resultar molt negativa. Malgrat això, és el moment de pensar en les oportunitats, perquè no hi ha creixement sense crisi a nivell econòmic, intel·lectual, personal o qualsevulla altre.

De fet, ha deixat de ser vàlid l’aforisme de “pensar globalment per actuar localment”. Cal pensar i actuar també estratègicament. I com podem actuar localment, des del nostre entorn, per minvar l’afectació negativa i aprofitar les oportunitat d’aquest nou escenari? Sense voluntat exhaustiva, alguns dels focus d’analisi són els següents.

El consum energètic

Per generar 100 milions de dòlars constants del PIB, l’Estat espanyol necessita consumir uns 43 milers de barrils de petroli, mentre que el Regne Unit en necessita  28, Alemania 31, França 34 i Itàlia 35, segons els ràtios d’eficiència energètica (EI). És innecessari assenyalar el dèficit de competitivitat que això implica en una economia global. El nostre consum explica, d’altra banda, el dèficit de la balança comercial espanyola i l’afectació mediambiental que comporta.

A més, el consum ha augmentat, a Espanya un 10% entre els anys 1990 i 2004, mentre que ha baixat un 11% en la resta de països europeus. Per tant, Espanya creix en PIB i consum energètic més que els països veïns. La diferencia rau en la constatació que les economies de capçalera d’Europa també han crescut, però han reduït simultàniament el consum.

L’anàlisi per sectors

L’analisi de la baixa eficiència per sectors detecta, per exemple, l’afectació de la construcció, sector d’important consum energètic, poc optimitzat i més intensiu a les nostres contrades que a la resta d’Europa. El nostre sector industrial té pendent, encara, una substancial transformació tecnològica i travessa una situació d’estancament per no parlar, en alguns casos, de recessió. I l’agricultura i els serveis són dels sectors més deficitaris en eficiència energètica i aplicació de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions).

La conclusió d’aquestes reflexions és que només mitjançant l’aplicació de les tecnologies aportarem valor a la producció i eficiència energètica a l’economia productiva. Així mateix, és essencial la component d’investigació, recerca i innovació. La simple utilització intensiva de les tecnologies és insuficient, ja que aquells que es limiten a ser usuaris –ni que sigui avançats-  de les tecnologies sempre en dependran: pagaran les patents i aniran un pas enrere d’aquells que les desenvolupen.

Les oportunitats

Lleida i la regió de l’entorn són intensives en agricultura i serveis i tenen també una component industrial i de construcció. En consequència, convé aprofitar les oportunitats que sens dubta aporta l’aplicació de les tecnologies a aquests sectors. Cal, com he dit abans, pensar localment i també estratègicament. En aquest sentit sorgeix i es desenvolupa el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

El Parc de Gardeny esdevé la millor solució per a la nostra competivitat global, per fixar riquesa en el territori i evitar la deslocalització industrial. Per què? Perquè és un ens integrador del coneixement, d’aportació de recerca bàsica i aplicada al sector agroalimentari, equipament i maquinaria agrícola i a altres sectors productius, de transferència de tecnologies i treball en xarxa.

El parc científic i tecnològic dóna suport i aixopluc en el seu viver a empreses emprenedores, com SOFOS, creadora de la segona major planta solar de Catalunya, o Webpsilon, que ha desenvolupat el servei de Fast-Pass de l’expo de Saragossa. A més, el parc promou i coopera amb àmbits de primera transformació com el pa, àrees de recerca bàsica de biomedicina, enginyeria agrícola i forestal, alimentació, medicina, així com amb el desenvolupament de programari o tecnolologies de construcció, enginyeria de la fusta, biodiversitat i biomes vegetals i maquinària agrícola, entre altres.

Alhora  i properament, el parc actuarà com una eina innovadora,  d’experimentació i exemplificadora d’eficiència energètica. El sistema bioclimàtic, que incorpora en la seva construcció i disseny, permet el màxim estalvi energètic i la sostenibilita ambiental, i es convertirà en un element conductor d’integració entre les tecnologies i l’eficiència energètica.

Així, impulsant la recerca avançada, afavorint la seva transversalitat i aplicació,  i promovent l’adequada utilització de les TIC en un marc d’eficiència energètica, contribuirem a augmentar la necessària i imprescindible competivitat i eficència dels nostres sectors productius. Malgrat això, no n’hi ha prou amb desenvolupar tecnologies i projectes innovadors, ja que hem de  ser capaços de fer-ne partícep a la societat que els fa possibles per mitjà de la seva aportació i solidaritat.

Els nous projectes han d’arribar per capil·laritat a la ciutat, les famílies, les indústries i els serveis. El Parc de Gardeny els ha de transmetre mitjançant les eines de transferència de tecnologia, les jornades de divulgació i col·laboracions conjuntes,… Perquè el seu objectiu final és crear riquesa i  afavorir una producció respectuosa amb el medi ambient, de major qualitat i amb costos finals competitius, que ens permetin assolir l’excel·lència en la producció i la competitivitat en la comercialització dins d’un mercat global.

Aquest és el full de ruta del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

LAST_UPDATED2