Josep Clotet

Newsflash

“Lleida Liquid Galaxy” un projecte pioner desenvolupat amb la col·laboració entre empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
Més informació

10 Anys amb localret (Català) PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Administrator   
Divendres, 27 de Juny de 2008 08:22

El temps és un estrany company de viatge. A través seu, percebem fets no massa llunyans amb una perspectiva enganyosament distant. En aquests 10 anys transcorreguts, que han semblat un sospir, són molts els valors que el Consorci ha aportat als ajuntaments: lideratge tecnològic, suport, capacitat de fixar estàndards en tecnologies i procediments, iniciatives conjuntes sobre el territori, Hub d’interconnexió amb altres administracions i serveis i, sobretot, un espai per compartir i debatre.

Un dels primers projectes desenvolupat amb Localret l’any 1999 fou el disseny i desplegament d’una xarxa troncal de fibra òptica a la nostra ciutat, Lleida. Fou un projecte en col•laboració i coordinació amb tots els nous operadors presents en el mercat en aquell moment. Des d’aleshores, Lleida, que està envoltada d’una xarxa de 12 km de fibra en un prisma de 16 tubs, gaudeix d’un dels majors actius tecnològics que pugui desitjar una ciutat: interconnexió de 20 edificis municipals, empreses, teatres, auditori... que integra veu i dades i enllaça amb l’anella científica del Parc Tecnològic de Lleida.

L’execució d’aquesta iniciativa, a l’empara de la Llei de Telecomunicacions, va implicar una inversió de prop de 10 milions d’euros, amb mig milió d’euros en millores urbanístiques, amb càrrec al 100 % als operadors. Aquest projecte, del que avui gaudeix la ciutat de Lleida, és una de les realitzacions més estratègiques i emblemàtiques de Localret i una aportació cabdal al nostre entorn.

Localret, a més de deixar la seva empremta en aquests 10 anys en infraestructures locals, ha tingut un protagonisme decisiu en continguts i serveis, que donen autèntica vida a aquests projectes. Efectivament, els projectes tecnològics i les aplicacions informàtiques s’han encadenat en el temps, tot assolint un nivell de maduresa realment important.

Aquestes solucions, especialment aquelles que es fonamenten en programes de fonts obertes i llicències GPL o Creative Commons, obren expectatives de reutilització, de treball col•laboratiu, d’implantació i operativitat realment estimulants com el projecte Guarà. Aquest és un projecte de creació, desenvolupament i manteniment d’entorns de gestió municipal basats en Programari Lliure de l’Ajuntament de Lleida que, recolzat a través de les convocatòries de l’AOC, s’ha implantat ja en diverses plataformes, està present en multicanal (web, .mobi, TViP, etc.) i, gràcies al suport de l’AOC i al treball conjunt amb Localret, aconsegueix l’optimització de recursos i d’economies d’escala que els ajuntaments tenim el deure de materialitzar. Perquè es tracta de conjuminar l’optimització dels recursos que ens aporta la societat i els projectes i l’exigència de progrés que, en la seva aplicació, ens permeten assolir els avantatges de les TIC per a les famílies i empreses, a més de possibilitar la creació de valor públic.
De la mateixa manera, aquest esforç en el món local català, liderat per Localret, també ha possibilitat la creació de petits i mitjans projectes empresarials –actualment més de 50 al viver d’empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida–. Aquests projectes d’empresa han trobat la seva viabilitat gràcies, en bona part, a les sinèrgies entre Localret i les EELL.

Potser falta, encara, un esforç final per trobar i definir el model empresarial i de negoci que encaixi amb la viabilitat i l’estabilitat dels projectes en programes de codi obert i la seva integració en altres plataformes. Però, avui dia, és inqüestionable que, tot i que ens queda encara un llarg camí per fer, s’ens obre un escenari plenament estimulant i ple d’oportunitats per a les empreses i les entitats locals. I bona part d’aquest mèrit és, amb tota justícia, de Localret. Tant de bo que puguem  recorrer aquest cami plegats i celebrar molts més cops aniversaris d’aquesta volada!

Josep Clotet i Sopeña
Gerent d'Accés - Institut Municipal d'Informàtica
Ajuntament de Lleida