Josep Clotet

Newsflash

“Lleida Liquid Galaxy” un projecte pioner desenvolupat amb la col·laboració entre empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
Més informació

Currículum Vitae PDF Imprimeix Correu electrònic

Versión en Español

Josep Clotet Sopeña

Nom: Josep Clotet Sopeña

Formació

Llicenciat en Informàtica per la UPM. Màster en la Direcció de sistemes i tecnologies de la informació i les comunicacions per a l’Administració, pel MAP (INAP) i la Universidad Politécnica de Madrid.

Altres

Medalla al Mèrit Científic de la Ciutat de Lleida. Premi MENSA al coneixement.

Gerent d’Accés – Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida

Professor col.laborador de la Universitat de Lleida. Assignatura: Planificació estratègica de les Tecnologies de la Informació i les comunicacions a l'empresa.

Funcionari grup A, en excedència, de l’Ajuntament de Barcelona

Activitat principal

Participació a organismes de l’Administració Pública

Vocal – Coordinador de la “Comissió de Treball i del Grup Tècnic de Societat de la Informació i Noves Tecnologies, de la Federación Española de Municipios y Provincias”, FEMP. Vocal del Ple i de la Comissió Permanent del “Consejo asesor de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (CATSI)” del MITiC. Vocal de la ponència del Sistema Estadístico Español del CITE (Comité Interterritorial de Estadística, INE). Vocal de la Comisión para la Ponencia del Plan de Convergencia con Europa.Ponencia del CATSI de MITyC. Membre del consell assessor de LOCALRET Membre del Consell Assessor de l’IQUA (Agència de Qualitat d’Internet), del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Membre del Consell Assesor  de Red.es  (SETSI). Membre del Consell Assessor per a la Societat de la Informació de Lleida.

Altres activitats desenvolupades

Col·laborador en la redacció del Pla estratègic per a la Societat de la Informació a Catalunya, “Catalunya en xarxa”, dintre del grup de treball “El marc de la Societat de la Informació”, de la Generalitat de Catalunya. Col·laborador en la fundació de l’Escola Universitària d’Informatica a Lleida i Professor associat de les assignatures d’Estadística, Disseny lògic i Seguiment de Projectes a l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida i de la Universitat de Barcelona. Analista director del projectes  de l’IMI de l’Ajuntament de Barcelona. Informàtica de gestió en el sector bancari a les entitats: Caixa de Pensions de Lleida  y  “la Caixa”.

Publicacions

Un llibre sobre disseny i gestió de plans informàtics i diferents publicacions científiques, conferències i articles de divulgació en el sector TIC, en relació amb la gestió de projectes i l’administració pública.