Josep Clotet

Newsflash

“Lleida Liquid Galaxy” un projecte pioner desenvolupat amb la col·laboració entre empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
Més informació

Benvinguda PDF Imprimeix Correu electrònic

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Madrid i Màster en la Direcció de sistemes y tecnologies de la informació i les comunicacions per a  l’Administració,  per la Universitat Politècnica de Madrid, i l’INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública).

Actualment soc Gerent del Parc Científic i Tecnologic Agroalimentari de Lleida, ens gestionat per el Consorci constituit  per l’Ajuntament i la Universitat de Lleida; el Parc de Gardeny  es un projecte engrescador que configura l’aposta per desenvolupar a Lleida i el seu territori una plataforma científica i tecnològica de projecció nacional i europea de priimer ordre,  que aporti valor i competitivitat als sectors, promogui l’ocupació fixant-la al territori, i faci arribar tots aquests avantatges a la societat. Un treball il·lusionant.

Dins de les meves tasques a l’Administració Local, també he estat gerent de l’Instiutut Municipal d’Informàtica de Lleida, organisme autònom municipal que té per objectiu el desenvolupament de projectes informàtics i tecnològics d’àmbit municipal i de projecció ciutadana, per fer arribar les tecnologies a tota la societat, famílies i empreses, i fer de Lleida una ciutat digital, moderna i competitiva en el món global en què ens movem.Les meves tasques a l’Ajuntament de Lleida es varen iniciar  dins d’una estructura funcionarial (Servei intern municipal que aleshores estava sota la direcció d’Àngel Ros) i que, posteriorment, vaig fer evolucionar cap a la creació d’un organisme autònom, amb estatuts, pressupostos i gestió independent, sota un Consell d’Administració. Aquest marc de gestió ha aportat força agilitat i capacitat creativa, gràcies a la tasca dels 35 col·laboradors, personal tècnic d’alta qualificació i, sobretot, excepcionals amics i companys i companyes amb qui he tingut el privilegi de treballr plegats.

Anteriorment, i també per oposició, vaig ser funcionari de l’escala tècnica, analista cap de projectes a l’IMI de l’Ajuntament de Barcelona, on vaig compartir tasques, projectes i il·lusions amb persones de la talla de Carme San Miguel, Manel de Forn, Pep Garriga, Josep Ma Canals i tants d’altres.

El cert és que vaig arribar per casualitat al món de l’Administració, ja que tot just acabada la carrera, les meves primeres activitats es van centrar en el món de la banca, treballant en els sistemes informàtics a la desapareguda Caixa de Lleida i , posteriorment, a la Caixa de Pensions, entitat que vaig deixar per incorporar-me a l’Ajuntament de Barcelona.

Un altra de les activitats que m’han omplert de satisfacció i motivació al llarg d’aquests anys ha estat el món de l’ensenyament, activitat que ja vaig iniciar durant el estudis a Madrid, en part per vocació i en part per necessitat, per complementar la beca que em permetia fer els estudis. Posteriorment, ja en el món universitari, durant 13 anys, vaig ser professor associat de les universitats de Barcelona i Lleida, en diferents assignatures com Estadística, Gestió de Projectes, Disseny Lògic i altres, que encara intento compaginar actualment, ja d’una manera més informal. Dels inicis d’aquella època guardo el record d’en Josep Ma Bricall, Amadeu Petitbó i, sobretot, de Víctor Siurana, amb qui, amb la col·laboració d’en Àngel Ros i d’en Jesús Lorés, vam constituir l’Escola Universitària d’Informàtica de Lleida,  dins de la VI Divisió de la Universitat de Barcelona i que, posteriorment, va esdevenir la nostra Universitat, la UdL.

El millor de la meva tasca ha estat i està el coneixement de persones excepcionals, els contactes i la capacitat i satisfacció de crear sinergies i sumar esforços per a projectes engrescadors. Actualment, formo part de diversos organismes científics o administratius a les diferents administracions i ens del país. En aquesta línia, sóc coordinador de la Comissió de Treball i del Grup Tècnic de Noves tecnologies de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), que aplega més de 7.200 ajuntaments i entitats locals del país.

Com a membre del Ple i  de la Comissió Permanent del “Consejo asesor de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información del Ministerio de Industria Comercio y Turismo (CATSI)” del MITyC,  tinc el plaer, el luxe i la responsabilitat de col·laborar amb Emilio Ontiveros, amb els sindicats, la patronal, els operadors i els diferents ministeris per a la creació i gestió del Pla estratègic per a la Ponència del Pla de Convergència amb Europa.

També, sóc vocal de la ponència del Sistema Estadístico Español del CITE (Comité Interterritorial de Estadística INE) i membre dels consells assessors d’alguns organismes, com ara l’ IQUA (Agència de Qualitat d’Internet), ens del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC),  així com del consell assessor de Localret,  de la Generalitat, o del grup de suport de l’entitat pública estatal Red.es.

En un pla més personal, m’agrada viatjar, conéixer llocs i persones, compartir la vida amb la família i amb els amics i amigues,  llegir tota mena de literatura: tècnica, assaig, novel·la, poesia...  M’agrada escriure (sobretot de tecnologia, àmbit on tinc diverses publicacions), i em gratifica el món de la música, tant en la seva audició com en la seva interpretació (segurament poc escrupulosa).

No sóc persona de tenir lemes o principis solemnes, rígids i inamobibles i, de tenir-ne algun, des del dia que ho vaig escoltar per primer cop, és la darrera frase de la cançó TheEnd, de l’àlbum (ai! aquells temps del vinil...) dels Beatles, Abbey Road, en que, amb aquelles harmonies vocals insuperables els quatre de Liverpool ens diuen:  And in the end, the love you take is equal to the love you make.